Hornborgasjöns fältstation

Hornborgasjöns fältstation är en del av Vgofs verksamhet. Fältstationen berdriver inventeringar och ringmärkning i och runt Hornborgasjön.