Regler för Ädelkrysstävlingen i Närke

1.
Alla noterade och Ädelkryssade arter under året måste ha setts inom landskapet Närke! Det räcker inte att observatören står i Närke och observerar arten utan fågeln/fåglarna i sig måste befinna sig innanför landskapsgränsen.
2.
Alla arter skall vara spontant uppträdande eller vara ur frihäckande populationer av inplanterade arter, d.v.s. arter inom artkategori A-C får räknas, vilket utesluter exempelvis snögås, stripgås och mandarinand. Precis som vanligt med andra ord!
3.
Observatören skall själv ha upptäckt och artbestämt fågeln antingen direkt eller genom egna litteraturstudier och/eller lätesjämförelser. Om någon som står bredvid upptäcker fågeln och ropar räknas det inte som Ädelkryss för någon annan än den personen. I de sällsynta fall det händer att två eller flera personer oberoende av varandra upptäcker en fågel samtidigt får naturligtvis flera personer räkna detta kryss.
4.
Sällsynta och lokala häckfåglar får endast räknas om observatören själv hittar fågeln utan hjälp av detaljerade lokalbeskrivningar samt att den observerade individen inte är ett känt exemplar. Exempelvis räknas inte häckande exemplar eller kända individer av kungsörn, berguv, lappuggla, slaguggla och kungsfiskare!
5.
Fåglar som upptäcks i samband med fångst får inte räknas! Att ha möjlighet och tillstånd att fånga fåglar innebär ju inte att man hade upptäckt fågeln själv utan att fånga den!
6.
Samtliga förstafynd för året av respektive art räknas naturligtvis som Ädelkryss för upptäckaren. Funderar man på om man verkligen var först så bör man kontrollera Artportalen i första hand och i andra hand ta kontakt med undertecknad via mail för att till exempel verifiera observationer av skyddade arter. Det kräver alltså av deltagarna att de är väl uppdaterade med vad som redan hittats via Artportalen.
7.
För att punkt sex ovan skall vara relevant skall alla arter man observerar och räknar som Ädelkryss rapporteras in till Artportalen efter konstens alla regler. Även klockslag bör anges, åtminstone för mer ovanliga arter, för att det tydligt skall kunna ses vem som var först!
8.
Vid tveksamhet skall alltid försiktighetsprincipen användas, d.v.s. att det är överraskningsmomentet som är den viktiga hörnpelaren i Ädelkrysslistan och en bra lista är något man ska vara stolt över och kunna stå för! Det kommer att dyka upp tillfällen då man tror att man är först för att sedan via Artportalen få reda på att man inte var det men det är lika för alla och morgonpigghet och riktad skådning premieras i denna typ av tävling.

Tävlingsledare är Johan Åhlén, honom når du enklast  via e-post:johan.ahlen@hotmail.com eller på mobiltelefon: 070-5366291. Johan har dock begränsade möjligheter att svara dagtid på detta nummer!
Listor & co