Instruktioner för tävlingsformuläret

Ädelkrysstävlingens resultatredovisning sker endast via det här Googledokumentet!
I dokumentet finns alla nödvändiga instruktioner för att kunna fylla i dina Ädelkryss
Eftersom vår topplista inte är kopplad till Artportalen skall samtliga observationer som rapporteras in här även rapporteras in till Artportalen. Glöm då inte att ange klockslag för observationerna då det blir lättare att kontrollera vem som var upptäckare!
Listor & co