Åsa nöjd med ekoskådningen - och nästa år blir ännu bättre

Åsa Bengtsson är nöjd med våren under årets ekoskådningstävling. Nu tar hon ny fart för nästa års tävling. Foto: Kent Halttunen

Ekoskådningen i Närke har avverkat sin nionde månad.

En av de som kryssat miljövänligt är Åsa Bengtsson, som också fungerat som tävlingsledningen.

- För egen del är jag nöjd med första halvåret, sedan har det varit lite trögare, säger hon.

 

I år, som är tredje året av skoskådningen i Närke, har 16 personer deltagit i krysstävlingen där det gäller att undvika bilåkning. Nu har nio månader avverkats och de flesta arterna har hunnit passera. Men ännu finns möjlighet att komplettera sina listor, bara under de senaste dagarna har man till exempel kunnat observera alfågel, bergand, fjällgås och småskrake i Kvismaren.

Åsa Bengtsson är en av de som deltagit i ekoskådningen. Hon är nöjd med första halvan av året.

- Då tyckte jag det fungerade som en morot och jag kom ut och skådade med hjälp av cykeln. Men nu i höst har det varit trögare, berättar hon.

Åsa har fått ihop 135 arter under ekoskådningen. Mest nöjd är hon med en trädlärka ute vid betongfabriken vid Rånnesta.

- Jag cyklade ut en vardag och det var ett jäkla liv - inte en trädlärka gick att höra. Men så slutade gubbarna att köra vid lunchtid - och då hördes lärkan fint, berättar Åsa.

Hon har inte haft någon särskild strategi utan cyklat ut och fångat de arter hon kan.

- Jag hoppas att det blir ett snäpp bättre nästa år.

Åsa Bengtsson har fungerat som tävlingsledare för ekoskådningstävlingen. Hon  tycker det har fungerat bra med att alla rapportera in varje månad. På det sättet hålls tävlingen mer levande. En förhoppning är att fler hänger på nästa år för det är en trevlig tävlingsform.

- Sedan kanske vi kan ordna några gemensamma exkursioner för oss ekoskådare, säger Åsa.

En annan fråga som kommit under året är om man får använda elcykel. Vad tycker ni? Hör av er till tävlingsledningen eller någon i styrelsen för Närkes Ornitologiska Förening.
 

Här kommer ställningen den 30 september:

1. Bengt Jalsborn 201 arter

2. Lennart Eriksson 195

3. Claes Nordell 180

4. Bo Ståhl 177

5. Leif Rydell 169

6. Matts Deubler 158

7. Staffan Gustavsson 150

8. Bitte Korslid 141

9. Gun Isacsson 140

10. Ronnie Lindqvist 139

11. Åsa Bengtsson 135

12. Jonas Engzell 123

13. Kent Halttunen 123

14. Sandra Tengelin 123

15. Rune Eriksson 88

16. Tord Larsson 42 

Listor & co