Bästa läget någonsin att hitta tajgasångare i Närke

Så här ser tajgasångaren ut och det är mycket troligt att arten finns i vårt område just nu.
Ut och leta, för nu är det läge för att hitta en tajgasångare i våra trakter.
Det har nämligen varit flera hundra fynd av taigasångare på Finlands västkust de senaste dagarna.
Dessutom har det ringmärkts flera tajgasångare i Västerbotten och en i Östergötland de senaste dagarna.
- Bästa läget någonsin, säger Johan Åhlén från Regionala rapportkommittén.
 
Under de senaste nio dagarna har det rapporterats inte mindre än 312 tajgasångare på finska västkusten, mellan städerna Vasa och Uleåborg. Det innebär med all sannolikhet att det även finns tajgasångare i våra trakter just nu eftersom de är på väg söderut.
- Det finns flera fynd i Sverige de senaste dagarna. Minst 15 tajgasångare har ringmärkts på Stora Fjäderägg i Västerbotten och en på Häradsskär i Östergötland, berättar Johan Åhlén från RRK.
Det brukar vara årliga fynd av tajgasångaren i södra Sverige men det brukar vara senare på året. I Närke finns det två fynd genom tiderna: en ringmärktes på Ässön den 30 september 2009, och en observerades av Benny Fredriksson i Flyhagen, Ånnaboda den 20 september 2011.
- Det är inte så lätt att få se en tajgasångare. Man brukar kunna ta den på locklätet, berättar Johan Åhlén.
 
Johan Åhlén berättar att man ska leta efter tajgasångare på platser där man hittar lövsångare och andra sångare. De födosöker gärna där det finns insekter: i soliga delar av träddungar och buskridåer.
- Jag tror vi har möjlighet att hitta en tajgasångare nu och två veckor framåt. Ut och leta, uppmanar han.
Listor & co