Dalarnas Ornitologiska Förening

Falu fågelklubb

Historik
Falu Fågelklubb bildades 1 februari 1994.

Vår verksamhet
Klubbens målsättning är att främja fågelskyddet, dokumentera fågellivet samt entusiasmera fågelintresset i Falu
kommun.

Vill du veta mer
Besök gärna vår hemsida www.falufagelklubb.se, Facebook eller kontakta ordförande:

Urban Grenmyr
070-697 80 10
urban.grenmyr@gmail.com

 
 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com