Dalarnas Ornitologiska Förening

Hovranområdets Ornitologiska Förening

Hedemora ornitologiska förening som blev
Hovranområdets ornitologiska förening.


Historik.

Vårvintern 1978 skickade Per Inge Josefsson förfrågningar till DOF:s medlemmar, som hade Hedemora med omnejd som adress. Hösten 1978 träffades drygt tiotalet fågelskådare på Kullen i Nås, Hedemora kommun. Den 27/2 1981 bildades så föreningen, med Per Inge Josefsson som förste ordförande. Från tidigt 1980-tal utgavs en klubbtidning ”Gjusen”. Den producerades fram till 1990-talet.

Aktiviteter:

Aktiviteterna har varierat genom åren, med från början med exkursioner inpå ”knuten” men även exkursioner länge bort. Under flera år räknades övervintrande strömstarar en helg i januari. Tidigt påbörjades örnmatning och är nu inne på sin fjärde placering inom kommunen.

Föreningens medlemmar har under åren varit mycket aktiva med inventeringar framför allt inom kommunen, men även utanför kommunen. Dessa har varit anordnade av föreningen, kommunen, DOF och andra aktörer. Föreningen har som mest haft ett 70-tal medlemmar, för närvarande är medlemsantalet cirka 40 st.

Bli medlem

Medlemsavgiften för 2018 är 100 kr.
Sätt in beloppet på föreninges bankgiro: 5619-0614

Kontakt.

Ordförande: Ulf Kolmodin ulf@kolmodin.nu  eller 0226 10525
Sekreterare: Thomas Möller
Kassör: Per Inge Josefsson

 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com