Dalarnas Ornitologiska Förening

Örnmatning

Kungsörn Foto: Leif Carlberg
Hovranområdets Ornitologiska Förening har under lång tid utfordrat örnar vintertid, under de senaste 10 åren i kommunens nordöstra delar.

Föreningen vill bidra till att örnar, framför allt Kungsörn, men även Havsörn, får tillgång till giftfri mat vintertid. Detta för att bevara en livskraftig örnstam och det är framförallt viktigt för ungörnar som har svårare att livnära sig de första vintrarna än äldre örnar.

En annan viktig del i verksamheten är att identifiera individmärkta örnar och rapportera avlästa ringar till Örn72 och Naturhistoriska Rikmuseet/ringmärkningscentralen för uppföljning om örnarnas flyttningsrörelser samt åldersbestämningar.
 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com