Rapphönor från Stockholm medverkade i Mitt i naturen i SvT hösten 2010. Inslaget spelades in vid Svartsjöviken.


Lokala grupper

Lokala Rapphönegrupper bildas nu runtom i landet, där det inte sedan tidigare finns tjejgrupper inom de lokala/regionala fågelföreningarna. Det ger skådande tjejer en möjlighet att lära känna varandra på lokal nivå, bl.a. anordnas skådarpubar och exkursioner.

De lokala Rapphönegrupperna har egna sidor, se spalten t.h.

På ytterligare några orter finns kontaktpersoner för Rapphönan. Se sidan
Kontakt.

Under rubriken Länkar finns en särskild underrubrik där vi samlat länkar till de fågelföreningar som har särskilda tjejgrupper samt till andra nätverk för skådande tjejer.