Ringduvor på exkursion! Foto: Bernt Carlsson


Ringduvorna/Rapphönan Medelpad

Ringduvorna, med säte i Sundsvall med omnejd i Medelpad, bildades som en följd av de populära studiecirklar om fåglar som Elisabet Carlsson tog initiativ till och leder. På Falsterbo Bird Show 2012 utnämndes Elisabet till Årets Silvertärna! I samma veva stärkte Ringduvorna banden till nätverket Rapphönan och blev Ringduvorna/Rapphönan Medelpad.

Ringduvorna anordnar studiecirklar och exkursioner. Kontakta Elisabet Carlsson - elisabet_carlsson(at)telia.com för mer information.

Ringduvorna har en egen sida på Medelads Ornitologiska Föreningens hemsida, länken hittar du här. Ringduvorna finns också på Facebook. Där läggs all information om olika programpunkter ut. 


Gå också med i Medelpads Ornitologiska Förening, länken hittar du här