Medlemsutskicket för 2016 är försenat

Om du saknar inbetalningskort och medlemskort för 2016 så kan vi meddela att det är något försenat. På grund av helger etc så räknar vi med att det börjar distribueras efter den 10 januari.

Hälsningar Medlemsservice SOF-BirdLife

Gilla gärna