Senaste nyhet

2018-06-30

Inventering av nyckelbiotoper

Fågelskydd är något som ligger MOF varmt om hjärtat. Medelpad är ju i mångt och mycket  ett skogslandskap. I Skogsstyrelsens ”Skogens Pärlor” finns mycken naturinformation om t ex  skyddsvärda skogar att hämta. Men….för att, som vi tror, kunna ”stärka upp” dessa  ytterligare satsar vi på att kunna lägga till info även om fågellivet. På medföljande karta har  vi valt ut ett antal nyckelbiotoper som vi hoppas kunna inventera. För att kunna underlätta  har var och en av dessa fått ett namn och blivit en lokal i Artportalen. Lokalerna har givits  namn som börjar med NB (=nyckelbiotop) och därefter det lokala namnet. Mer  detaljinformation om varje nyckelbiotop finns att hämta i ”Skogens Pärlor”.

 

Antingen kan man inventera själv eller också tar man kontakt med undertecknad. All  information om fågellivet kan vara till nytta, oavsett om man besöker ett område under  häckningstid eller någon annan del av året (många av skogens fågelarter är ju stannfåglar).  Optimalt är naturligtvis att besöka områdena kanske maj‐juni, men i och med att meningen är att projektet skall pågå under en längre tid så är ju även information från andra delar av  året av intresse. Ev kan jag hjälpa till med kartkopior om intresse finns.

 

Ingemar Marklund

Nackstavägen 21 D

853 51 SUNDSVALL

070‐6644481 

ingemar.marklund@sundsvall.se 

 

Punkterna på kartan, dess namn och position.

1  Stormyran, Hajsosjön, Liden N6974951 E605655

2  Storfloåsen, Liden N6971959 E587255

3  Lill­Tjäresjön, Liden N6968359 E605303

4  Svartdalen, Ljustorp N6962791 E614567

5  Häre­Högåsen, Ljustorp N6953927 E617095

6  Stormyrknylen, Liden N6959927 E590855

7  Vithällberget, Liden N6965907 E587567

8  Mussjöhöjden, Liden N6967075 E579279

9  Skallberget, Liden N6971075 E582351

10 Kånkåstjärnen, Indal N6942995 E597743

11 Rödmossamyran, Holm N6946259 E576607

12 Bastumyran, Stöde N6931715 E588559

13 Högåsen, Tuna N6908035 E612383

14 Tjärnängesberget, Attmar N6905043 E610447

15 Bysjön, Attmar N6899987 E606895

16 Glasmästarberget, Attmar N6900467 E591935

17 Frötjärnsåsen, Attmar N6908755 E596191

18 Kollradsåsen, Stöde N6902179 E572671

19 Österåsberget, Stöde N6903363 E580175

20 Stormyran, Saxen, Torp N6909091 E570687

21 Bodberget, Torp N6923655 E561531

22 Lövåsberget, Torp N6917367 E564979

23 Degelmyran, Torp N6915303 E567747

24 Kvarnberget­Vanntjärnberget, Torp N6947735 E568627

25 Rogstaberget, Torp N6940999 E558947

26 Baktjärnen, Borgsjö N6950919 E549395

27 Tälje­Grössjön, Borgsjö N6943543 E543507

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2018-06-30

Inventering av nyckelbiotoper

 
2018-05-02

Fågelskådningens dag 2018

 
2018-04-16

Vårens program.

 
2018-02-18

Förslag om nya stadgar till kommande årsmöte

 
2018-01-22

Vårterminen startar

 
Nyhetsarkiv:
Samtliga nyheter från 2012 till nu