2012-04-05

Het nyhet från SOF-förlaget!

FÅGLARNA I SVERIGE - antal och förekomst

 

Nu i vår presenterar Sveriges Ornitologiska Förening en bok som är unik i sitt slag. För första gången redogörs i detalj för ett lands häckande fågelfauna.  

 

Vilken är Sveriges vanligaste häckfågel? Vilken är Dalarnas vanligaste fågel? Hur många nötväckor finns det per kvadratkilometer lövskog i Sverige? Är den vanligaste arten densamma i olika landskap? Hur många havsörnar häckar i Stockholms län? Hur stor del av det svenska beståndet utgör de? Svaren på dessa och många andra frågor får du i denna bok.

 

I Sverige häckar drygt 250 fågelarter. Några är mycket talrika och spridda över hela landet, andra är ytterst fåtaliga och lokala. Sammanlagt har vi omkring 70 miljoner par häckande fåglar. Den stora mängden fåglar och deras anpassning till många olika biotoper innebär också att de är bra som indikatorer på förändringar i miljön.

 

Genom att beställa boken i förköp får du den 100 kr billigare än introduktionspriset (595 kr) och dessutom hemskickad så snart den kommer från tryckeriet.

 

Boken är i stort format och på 592 sidor.

 

Beställ senast 30 april 2012 genom att betala 495 kr till plusgiro 60 24 44-2, Sveriges Ornitologiska Förening (ange "Fåglarna i Sverige").

 

Skriv ditt namn och adress på betalningen!!!

File doesnt exist: ../../..//1.0.1.0/71/1/p_right.php
File doesnt exist: ../../..//1.0.1.0/71/1/p_bottom.php