Preliminärt program för Barn- och ungdomsaktiviteter 2016

Preliminärt pedagogiskt program för barn och ungdomar tillsammans med lärare onsdagen 31 augusti – fredagen 2 september 2016 kl. 10.00–13.30


Ringmärkningsvisning
Kikarskola (fågelskådning i natur och på modeller)
Fågelbingo
Fröautomattillverkning
Naturtipspromenad
Fågelläten
Fågelsiluettävling
Småkryp i skogen
Håvning på stranden
Aktiviteter med trädgårdspedagog
Information om biodiversitetsdagen


Löpande barnaktiviteter inom ordinarie Falsterbo Bird Show-program fredag, lördag och söndag


Fredag 2 september

Löpande aktiviteter för alla kl 12:00–18:00:

Kikarskola – Lär dig använda kikare.

Lista ut vilken fågel som är vilken med hjälp av fågelsiluetter i naturlig storlek.

Lär dig mer om fåglar genom att delta i tipspromenad och vinn fina priser.

Testa dina fågelläteskunskaper – lyssna och artbestäm.

Tillverka fröautomat genom att återvinna mjölkkartong.

Undersök naturföremål i mikroskop.

Naturtipspromenad

Tidsbestämda aktiviteter:

Ringmärkningsförevisning kl.13.30.

 

Lördag 3 september

Löpande aktiviteter kl 10:00–18:00:

Kikarskola – Lär dig använda kikare.

Lista ut vilken fågel som är vilken med hjälp av fågelsiluetter i naturlig storlek.

Lär dig mer om fåglar genom att delta i tipspromenad och vinn fina priser.

Testa dina fågelläteskunskaper – Lyssna och artbestäm.

Tillverka fröautomat genom att återvinna mjölkkartong.

Undersök naturföremål i mikroskop.

Naturtipspromenad

 

Söndag 4 september

Löpande aktiviteter kl 10:00–16:00:

Kikarskola – Lär dig använda kikare.

Lista ut vilken fågel som är vilken med hjälp av fågelsiluetter i naturlig storlek.

Lär dig mer om fåglar genom att delta i tipspromenad och vinn fina priser.

Testa dina fågelläteskunskaper – Lyssna och artbestäm.

Tillverka fröautomat genom att återvinna mjölkkartong.

Undersök naturföremål i mikroskop.

 

Samtliga tre dagar

I barntältet finns utställning om och inspiration till naturpedagogiskt arbete riktad till lärare, föräldrar och andra som umgås med barn. Fågelsångs förskola i Södra Sandby och Stadionparkens förskola i Malmö står för denna.

I barntältet kommer även boken ”Naturförskola – lärande för hållbar utveckling” att presenteras av bokens författare Anette Barr, Anna Rosdahl och Annica Nettrup.

 

Kulturtältet


Lördag 2 september kl 12:00–14:00:
Designa en vindsnurra: Kom och designa en färgglad och vild vindsnurra! Arr: Kulturskolan Artisten, Vellinge.
 

Lördag–söndag 2–4 september kl 10:00–16:00:

Måla en holk. Skaffa en omålad holk, (går att köpa hos några av utställarna på området) och kom till Kulturtältet. Eller ta med en holk hemifrån som behöver piffas upp. I kulturtältet finns personal från Falsterbo konsthall som bjuder på färger, inspiration och hjälp, helt gratis. Barn enbart i sällskap av vuxna. Arr: Falsterbo konsthall.
Pyssla sagoägg: 
Gör ett sagoägg och pusta ut i myshörnan med en bok. Arr: Biblioteken i Vellinge.


 

Naturpedagogik