JOSEFIN NILSSON/N/NP

"WHERE SEA MEETS LAND"
Josefin visade sina fotografier i naturum från långfredag till början av maj 2017

Josefin Nilsson är fotograf och journalist från Vimmerby i Småland. Josefin har tidigare arbetat både på Ottenby fågelstation och hos naturum Ottenby och visar här foton från Ottenbyområdet som har en stor plats i hennes hjärta.

www.josefinnilssonphotography.com