THEO JANSON

Theo är framförallt färggrafiker och skulptör. Yrkesverksam konstnär sedan 1970-talet. Theo skapar årligen ”Löktavlan” och ”Majslabyrinten” med konst och skulpturer vid Norrgården i Ventlinge på södra Öland i samband med Skördefesten. 

Theo visade sina alster hos naturum Ottenby september - oktober 2017
 
www.theojanson.se