Nyheter

2012-11-14

Arbeten i lunden

Mycket aktiviteter sker så här års, bl.a. kommer parkeringsplatserna, fram för allt den norra, att åtgärdas under vintern. Så vänligen visa hänsyn till arbetsfordon. Ingen privat biltrafik är tillåten inne i lunden förstås. Väl mött ute i novemberrusket!