Nyheter

2018-05-03

FÖLJ MED SKÅDARSKOLAN IN I FÅGLARNAS VÄRLD!

 Nu på lördag den femte maj fortsätter naturum Ottenbys Skådarskola. Här svarar naturumguiden Liselotte Wetterstrand Waldenström på vad som väntar under årets upplaga av Skådarskolan. 

 

Varför ska man gå på Skådarskolan?

- För att lära sig om fåglar tillsammans med andra som tycker att det är kul!

 

Vad ska Skådarskolan titta på under året?

- Vi har så här långt följt ejdersträcket i Kalmarsund och satt upp holkar i Mittlandet. Nu väntar en gökotta då vi samlas redan kl 07. Då är det sångare som gäller i Ottenby lund. Framöver kommer vi även delta i Naturnatten vid Gråborg och prata om holkhäckande fåglar. I augusti kommer vi sedan lära oss om vadare vid Sebybadet för att sedan i september titta närmare på rovfåglar och i oktober avsluta året med att delta i ringmärkningen på Ottenby Fågelstation. 

 

Vilka ska gå på Skådarskolan?

- Alla! Det är roligast för barn från fem årsåldern som kan se i kikare men vi välkomnar alla familjer. Vi är två guider för att kunna prata med både barn- och vuxna. 

 

Vad ser du själv fram mot mest under årets Skådarskola?

- Fikapauserna kanske! Nej, skämt åsido. Det är svårt att välja.  Alla träffar är roliga - var och en på sitt vis.