Nyheter

2013-10-29

Något fattas oss....

En av uddens karaktäristiska silhuetter finns ej mer, för stormen i natt gav den vika. Västrevets ståtliga sjömärke (det största undertecknad sett) finns ej mer. Finns något intresse någonstans för restaurering?

Fotot taget i sommar.