Nyheter

2012-08-14

NATURVÅRDSHUGGNING

Nu i veckan inleds det naturvårdshuggningar i lundens norra del utanför reservatet. Statens fastighetsverk ansvarar och Linköpings skogstjänst kommer att utföra arbetet.

Syftet är att öppna upp skogen för att senare släppa på bete.

Några ytor kommer att lämnas helt orörda. Håliga träd, äldre ekar och rönn sparas på hela ytan. Främst är det björk som avverkas.

 

På Statens Fastighetsverks vägnar får vi be om ursäkt om röran som kommer att bli under tiden arbetet pågår. Vi ber er också visa hänsyn till maskiner och huggare och att inte vistas i området under pågående arbete.