Nyheter

2015-05-21

Räkning av sälar

Nu är det dags igen för den årliga sälräkningen med flygplanet SE-IRK.
De kommer att flyga förbi Ölands södra udde den 24 maj och 29-31 maj. Det blir vid totalt tre tillfällen. Troligtvis före klockan 11:00 respektive dag.