Nyheter

2011-05-12

Varning för skev spång!

Långa spången ut till gömslet vid Davids mur (Dalhemsmuren) har drabbats av "sjögång", vi vill varna alla hjulburna för att ge sig ut! Den kommer givetvis att åtgärdas så fort det går, meddelande kommer! Annars välkomna på vägar och stigar i reservatet!