Nyheter

2017-09-25

Fåglar i Närke nr 3 är på g…

Bild efter en akvarell av Staffan Ullström
Fåglar i Närke nr 3 2017 finns snart i din hand, Närkes Ornitologiska Förenings tidning sedan starten 1978. Nya numret är lämnat till tryckeriet och man beräknar att tryckningen och distributionen är klar till mitten på vecka 39.
 
Numret är verkligen fullmatat med artiklar, exkursions- och fågelrapporter om naturen och fågellivet i vår närhet. 

Ur innehållet: 
Presentation av ”Fåglar inpå Knuten” på Facebook med Johan Åhlén som en av de ansvariga administratörerna. Facebookgruppen drivs av Birdlife Sverige och har för dagen 28 000 medlemmar och ökar stadigt med cirka 1 000 medlemmar varje månad.

Det blir en nybörjarcirkel även 2018 då kursledarna Ami Sundén och Åsa Bengtsson tyckte att årets cirkel var så häftig.

Det är ett porträtt på Ronnie Lindqvist, där han presenteras som jämtlänningen som inte har någon taktkänsla. Ett mycket spännande liv där sambon Gun och fåglarna tar den mesta platsen.

Arbetet med Närkes Fågelvärld går vidare och du kan läsa hur arbetet fortskrider. 

Hjälmarlandskapet – med lövskogar som är utmärkta biotoper för hackspettar ett mycket högintressant reportage om faunan runt Hjälmaren.

Mats Weiland beskriver ”sitt” kungsörnpar och sina strapatser kring skådningen i sydöstra Närke.

En arbetskamrats möte med Tita Grå, skriver PO Wendelstam om och några andra spännande fågelmöten.

Och mycket mera finns att läsa; Rosenbergstavlan, pilgrimsfalkarna, restaureringen av Tysslingen, OBSat i Närke maj till augusti, och sist men inte minst en krönika av Benny Fredriksson.

Trettiotvå fullspäckade sidor med intressant läsning. Allt detta får du som medlem i Närkes Ornitologiska Förening.

/Marianne