Nyheter

2017-12-16

Hotad Cementränna i Oset blir kvar

Cementrännan i Oset var på väg att läggas igen och vattnet skulle ledas i en kulvert. Men nu finns det hopp om att rännan blir kvar. Foto: Anita Ahlberg

I början av december fick ledamöterna i Osetkommittén besked om att Cementrännan vid Oset skulle läggas igen. Vattnet skulle ledas genom en kulvert istället.

Anledning: Cementrännan anses vara en säkerhetsrisk – någon kan ramla i och det är svårt att ta sig upp på de hala kanterna i det strömmande vattnet.  Det fanns också motstånd från flera håll för att sätta upp ett staket runt Cementrännan.

 

Flera i Osetkommittén blev överraskade av förslaget och bland andra Närkes Ornitologiska Förening skickade ett brev till ansvariga att överväga andra alternativ än att lägga igen rännan. Så här skrev NOF i brevet till kommunen:

"Vi har full förståelse för att ingen människa ska ramla i det farliga vattendraget, där det dessutom är svårt att ta sig upp.

Men det finns flera skäl för att ansvariga bör pröva alternativa lösningar. Ett skäl är att Cementrännan utgör ett viktigt landmärke i Oset (jämför med ladan på Almbyängen). Cementrännan nämns i bland annat guideböcker (En guide till Oset och Rynningeviken, Clas Thor/Torbjörn Arvidson) som en viktig utgångspunkt när man besöker naturreservatet Oset. Det är också en mycket känd plats för alla de många fågelskådare som regelbundet besöker Oset.

Det finns också ett annat skäl att utreda alternativa lösningar. Under stora delar av året, framför allt under vintern, födosöker den rödlistade och hotade kungsfiskaren regelbundet i vattnet vid Cementrännan. Under vintrar med sträng kyla är det ett av få öppna vattendrag i området och den hotade arten kungsfiskare är helt beroende för sin överlevnad att kunna födosöka på platsen. Vattnet i Cementrännan är också viktig som fördosöksplats för bland annat forsärla och snatterand."

 

Arbetet med att bygga in vattnet i en kulvert stoppades och nu har de ansvariga börjat titta på alternativ för att kunna lösa säkerhetsproblemen runt Cementrännan. 
Vad exakt det blir för lösning återstår att se.