2017-07-20

Ur föredragsprogrammet 2017: Vinterfåglar Inpå Knuten

Stenknäck. Foto: P-G Bentz.
I tolv har BirdLife Sverige uppmanat svenska folket att räkna fåglarna vid fågelmatningarna. Evenemanget syftar i första hand till att öka intresset för fåglar, men kan vi även dra lärdomar om våra vinterfåglars status och utveckling? Ja, visst kan vi det! Numera medverkar årligen runt 20 000 hushåll, så materialet är dessutom stort. 
 
Anders Wirdheim, som arbetade med projektet de första tolv åren, ger några exempel på vad Vinterfåglar Inpå Knuten gett.
Björktrast. Foto: P-G Bentz.