2017-07-28

Ur föredragsprogrammet 2017: Nattsländor – viktiga för fåglarna?

Nattslända i familjen Leptoceridae. Foto: Malin Larsson.

Sex mjölkpaket fyllda med nattsländor – det är ett exempel på vad ett par strömstarar äter under ett år. Men vad är nattsländor? Flyger de bara på natten? Hur skådar man något som kan vara så litet som 3 mm i vinglängd? Och vad har de att göra med husmaskar egentligen? Under det här föredraget introduceras den 225 arter (i Sverige) stora insektsordningen Trichoptera och även deras påverkan på fågellivet. Resultat från två examensuppsatser och en nio månader lång insektsinsamling presenteras.

 

Malin Larsson, ekolog och nattsländefantast, håller föredrag om den relativt okända insektsgruppen nattsländor och varför den är viktig för fågellivet. 

En trolig Oligotricha lapponica. Foto: Malin Larsson.