2017-08-10

Ur föredragsprogrammet 2017: Waders and their Conservation

Sandlöpare. Foto: P-G Bentz.

Rick Simpson etablerade Wader Quest år 2012 tillsammans med sin fru Elis för att uppmärksamma nedgången av vadarbeståndet runt om i världen och för att samla in pengar för att stödja organisationer som arbetar för att säkerställa vadarnas överlevnad. I föredraget “Waders and their Conservation” belyses de största hoten mot vadare och ställs frågan om vad, om något, vi kan göra för att vända nedgången. (På engelska)

Svartsnäppa. Foto: P-G Bentz.