2017-08-29

Ur föredragsprogrammet 2017: Är det en art eller inte? Artbildning och artbegrepp

Markhackaren Pseudopodoces humilis (eller Parus humilis, beroende på klassificering) från Tibetanska högplatån är en av talgoxens närmaste släktingar – till och med närmre släkt med talgoxe än vad talgoxe är med blåmes! Är det verkligen möjligt?! Foto: Per Alström.

Nya arter utvecklas under lång tid genom att en art gradvis delas upp i två eller flera arter. Som en följd av detta är många ”former” med nödvändighet svåra att klassificera som antingen underart eller art. Detta leder ofta till långdragna och ibland hätska debatter mellan olika forskare samt till frustration bland fågelskådare. 
Detta föredrag förklarar kortfattat hur arter utvecklas och hur begreppet art definieras, samt ger exempel på problematiska arter/underarter liksom hur genetiska studier har avslöjat helt oväntade släktskapsförhållanden mellan arter.


Per Alström är professor i ornitologi, verksam vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Han forskar på fåglars taxonomi, systematik och evolution och har beskrivit sju för vetenskapen helt nya fågelarter.

 

Läs mer om Pers forskning här

 

Per Alströms föredrag sponsras av Club300. 

Hur många arter är detta: 1, 2, 3 eller kanske rent av 12? Illustration: Bill Zetterström. Från Alström, Mild & Zetterström. 2003. Pipits and wagtails of Europe, Asia and North America.
Nyheter
2018-09-12
Tack för i år!
 
2018-08-27
Ur föredragsprogrammet 2018: Using next-generation DNA sequencing to study malaria in birds
 
2018-08-17
Inbjudan till lördagkvällens mingel, middag och tävling à la Henrik Waldenström
 
2018-08-06
Ur föredragsprogrammet 2018: Hur beter sig småfåglar som flyttar till Afrika?
 
2018-07-30
Ur föredragsprogrammet 2018: Fåglar i västra Pyrenéerna
 
2018-07-18
Ur föredragsprogrammet 2018: Snöleopard och hällristningar - en höstresa i Västra Mongoliet.
 
2018-07-18
Ur föredragsprogrammet 2018: Mellan sjöarna – strövtåg i sydskånsk natur
 
2018-07-18
Ur föredragsprogrammet 2018: En nya era för fågelskyddet i Europa
 
2018-07-12
Ur föredragsprogrammet 2018: Svart rödstjärt - här hemma och i österled
 
2018-07-12
Ur föredragsprogrammet 2018: Birdwatching in Valencia region
 
2018-07-03
Ur föredragsprogrammet 2018: När Måkläppen var en ö
 
2018-07-03
Ur föredragsprogrammet 2018: På vingar genom konsthistorien
 
2018-07-03
Föredragsprogrammet för 2018 års Falsterbo Bird Show börjar nu ta form. Successivt publicerar vi nu programinnehållet!
 
2018-07-02
Välkommen till vår monter på Falsterbo Birdshow 2018!
 
2018-06-18
Swarovski & Zeiss: Passa på ...
 
2018-06-18
Vi söker fler volontärer!
 
2018-03-09
Vi söker volontärer!
 
2017-08-31
Auktion för fågelskydd – Akvarell av Hans Larsson
 
2017-08-30
Swarovski & Zeiss: Passa på ...
 
2017-08-29
Naturpedagogiska dagar – Efterlängtad "tjuvstart" på Falsterbo Bird Show