Nyheter

2018-02-20

Kallelse till Årsmöte 2018

Härmed kallar Bohusläns Ornitologiska Förening till årsmöte.

 

Plats:                  Ramsviks övergård, Sotenäset

När:                    Söndagen den 25 mars klockan 13:00

Kontakt:            Stefan Malm, 073-8008607

 

Ordföranden har ordet

 

I år kommer BohOF att förlägga sitt årsmöte på Ramsviks övergård.

 

08:00 Vi kommer att börja dagen med en exkursion vid Haby bukt

där vi förhoppningsvis kan få se en del vårarter såsom sånglärka, ängspiplärka,

strandskata, större strandpipare m.m. Samling parkeringen Haby bukt. Vi siktar på att ta en sväng till Grosshamn också.

 

12:00 flyttar vi inomhus för röstning av Årets Fågel 2017 samt prisutdelning till vinnaren.

 

12:30 tar vi fika samtidigt som vi lyssnar på ett föredrag från Regionala rapportkommittén.

 

13:00 inleder vi årsmötesförhandlingarna. Dagordning bifogas separat på hemsidan.

 

 LÄNK TILL DAGORDNING

 

Välkomna

Stefan Malm, ordförande

Göteborg 20180220

 
 
 
 

Nu har även föreningen Instagram!
Följ oss på @bohof_com

Köp BohOF sortiment
 
Länk till Studiefrämjandet
 
 
Länk till NyttoData
 
 
Se diplomet i full skala
BohOF sponsrar "Kungsörn 2016"