Nyheter

2017-01-02

Vad sågs i december?

Hökuggla vid Örsjön på Härnön 7 december. Foto: Erling Strandgren.

Väder

 
December 2016 började med milt vinterväder med någon plusgrad under dagarna. Natten mot 3:e sjönk temperaturen under -10 grader. Temperaturerna växlade sedan under månadens första halva med max +8,4 den 4:e och kallast 11-13:e med ner till -15 grader. Nederbörd i form av snö eller underkylt regn föll tidvis under perioden.

Andra halvan av månaden blev huvudsakligen mild och temperaturer under -10 grader saknades. Vid flera tillfällen var temperaturerna så höga som +6 till +8 grader. Snötäcket var minimalt, i stort sett med barmark nära kusten men även i inlandet med maximalt 10-15 cm. Havet helt isfritt men insjöarna isbelagda. 
 

Fåglar


Under december månad sågs totalt 75 arter/raser (74 under december 2015 men 82 under 2014). Observera att rapporterna ännu inte är granskade och bedömda av rrk Ångermanland. 

Under december gjordes inga nya årsfynd i landskapet. Anmärkningsvärda fynd under december. 

En kungsfiskare sågs vid Norrbylabboratoriet (UMF) i Norrbyn den 7:e och skärpiplärka den 17:e vid Järnäsklubb. Skärpiplärkan är det senaste fyndet i landskapet. De senaste sedan tidigare är 2007-11-04 på Härnö södra, 2013-11-08 vid Rotsidan och 2015-11-01 på Snöan.

Smådopping sågs vid kanalerna i Härnösand, Bönhamn, Saltholmen Flöjelberget och Rödviken Rävsön. 

Bland ovanligare fynd under december har vi smålom, gråhäger, järnsparv, rödhake och svarthätta.

Av rovfåglarna har havsörn, duv- och sparvhök, samt kungsörn noterats. 
Av ugglorna har hök- och sparvuggla noterats. 


Skåda vidare under vintermånaderna och delta i januari månads aktiviteter. 
Lördag 21 januari - Ångermanländskt artrace
27-30 januari - Vinterfåglar inpå knuten

I bästa fall kan det bjudas på trevliga fågelfynd vid fågelmatningar eller längs den isfria kusten.