Nyheter

2017-01-25

Räkna vinterfåglar i helgen!

Nötkråka har på de senaste åren blivit en mer vanlig fågelbordsgäst. Den gillar framförallt jordnötter. Foto Thomas Birkö.
I helgen är det dags för "Vinterfåglar Inpå Knuten (VIK)" Det är en enkel och rolig aktivitet där du räknar antalet fåglar på ditt fågelbord. Den sista helgen i januari räknas fåglar vid fågelmatningar över hela landet. !
 
Så här går det till!
Du kan välja att räkna dina matgäster när som helst under perioden 27–30 januari, och du rapporterar det högsta antalet du ser samtidigt av samma art. Tack vare alla rapporter får vi bra en bild över de fåglar som tillbringar vintern hos oss. Talgoxen är den talrikaste vinterfågeln följd av blåmes och pilfink, men efter denna trio varierar topplistan från år till år. Via denna räkning kan vi också följa hur vinterfåglarna anpassar sig till klimatförändringarna. Under de drygt tio år räkningen pågått, har vi bland annat kunnat se hur arter som koltrast och nötväcka ganska kraftigt utvidgat sitt vinterområde norrut i landet.
 
Så även om Vinterfåglar Inpå Knuten har som främsta mål att stimulera intresset för fåglar, ger räkningen oss också värdefull kunskap om förändringar i vår livsmiljö.