Nyheter

2017-02-03

Vad sågs i januari?

Svarthalsad trast sågs på en fågelmatning i Svanö 6:e och 9:e januari och sedan vid en ny fågelmatning i Kinnmärgen, Lugnvik från ca 25:e och dagligen månaden ut. Den finns fortfarande kvar den 3 februari. Foto: Stefan Morell.

Väder 


Januari började med milt väder men redan på nyårsdagens kväll sjönk temperaturen vilket följdes av ca 10-15 cm nysnö. Kallast var det 5-6:e med t.ex. -27,3 i Kramfors. Det följdes av mildare väder med plusgrader vissa dagar och även med regn. Därefter blev det kallare igen fram till den 18:e då ett lågtryck anlände med stormvindar från Norge. 

Vid Stekenjokk uppmättes den högsta uppmätta medelvinden i Sverige någonsin med 47,3 m/s och 54 m/s i byarna. Morgonen efter uppmättes i byarna 31,5 m/s i Ramseleområdet. Höga temperaturer och regn från den 26:e och temperaturer upp till +10,2 den 27:e. Månadens sista dagar blev även de milda. I hela landskapet är snötillgången dålig och kusten är helt isfri.

Fåglar


Under januari månad sågs totalt 85 arter/raser (78 under januari 2016 men 83 under 2015). Observera att rapporterna ännu inte är granskade och bedömda av rrk Ångermanland. 

Anmärkningsvärda fynd under januari

Vitvingad trut: Redan 1 januari gjordes ett anmärkningsvärt fynd i form av ett ex 2-3K vid Genesön, Sandlågan. Det blev tredje fyndet i landskapet. Första fyndet från Norrfällsviken 14 februari 1993. Andra fyndet gjordes i Köpmanholmen 22 april 2005. 

Vitnäbbad islom: 1 förbiflygande Järnäsklubb 20:e och 1 ex 2K rastande Storsands naturreservat 21-24:e. Osäkert om det kan röra sig om samma individ.
 
Svarthalsad trast: 1 ex vid matning Svanö 6:e och 9:e samt 1 ex (troligen samma) Kinnmärgen, Lugnvik från ca 25:e och dagligen månaden ut. Det blev andra fyndet i landskapet. Första fyndet gjordes vid Hornön, Arnäs 27 april 1977.

Smådopping sågs vid kanalen i Härnösand med 2 ex hela månaden samt 1 ex vid Svenskär, Häggdånger 13:e och 20:e.

Bland ovanligare fynd under januari har vi bläsand (3:e i Berghamn), bergand (1-2 och 28:e Ottelandet samt 2:a i Bönhamn och 3:e Ramstafjärden, gråhäger (2-3:e Solumshamn), vittrut (1 ex Hålviken, Köpmanholmen 15:e och månaden ut), gröngöling (10:e Gnun, Sollefteå), gärdsmyg (6:e Vännerstasundet, Nordingrå och Håknäsbacken, Nordmaling 6:e, 15:e och 22:a), rödhake (13:e Lunde och 5:e och 15:e Ytterfälle, Säbrå), vinterhämpling (6:e barktippen Husum), bändelkorsnäbb (1:a Skuleskogen) och lappsparv (23-26:e Husum).
 
För bläsand är det andra januarifyndet. Det första gjordes 29 januari 2006 vid Saltholmen, Flöjelberget. Inga februarifynd finns och 4 fynd under december med senaste 8 december 2009. Tidigaste vårfyndet är från 27 mars 2014. 
  
Vinterhämplingsfyndet är också det tredje i januari. Därutöver finns ett februarifynd från den 20:e och tre decemberfynd.

Fyndet av lappsparv är det mest anmärkningsvärda av de ovanligare fynden. Senaste höstfynd är från 29 oktober 2001. Tidigaste vårfynd är från 31 mars 2008.

Bland rovfåglarna har havsörn, duv- och sparvhök, samt kungsörn noterats. 

Av ugglorna har berguv, hök-, sparv-, katt- och pärluggla noterats. 

Flockarna av sidensvansar var som mest på 200 individer men minskade under månadens lopp. Koltrastar sågs med enstaka ex spridda främst i tätorter i kustområdet medan björktrastar sågs i större antal (max 90 ex) i omedelbar anslutning till havet. Endast 2 observationer av tallbit och tiotalet observationer av korsnäbbar.

Skåda vidare under vintermånaderna i väntan på vårfåglarnas ankomst. 
Trevliga upptäckter kan även göras under midvintern, vilket denna januarimånad visar.


Vitnäbbad islom vid Storsands naturreservat, Norrfällsviken 22 januari 2017. Foto: Björn Gustafsson.