Nyheter

2017-03-01

Vad sågs i februari?

Svarthalsad trast vid Kinnmärgen, Lugnvik 7 februari 2017. Foto: Björn Gustafsson.

 

Väder

 

 

Februari inleddes med milt vinterväder och mycket tunt snötäcke särskilt nära kusten. Det blev en del dimmiga dagar med lättare snöfall innan temperaturen sjönk från den 7:e. Kylan fortsatt till den 10:e i samband med en frontpassage från väster då temperaturen tillfälligt steg till +10,9 grader. Tillfälligt bildades havsis längs kusten även ut mot Ulvöarna.
 
En mild period följde med regn och ishalka den 16:e och +6-8 grader flertalet dagar fram till den 20:e. Månadens sista vecka föll lite snö under flera dagar (främst 22-23:e) och snötäcket nära kusten blev 15-25 cm. Månadens sista dagar avslutades med mulet väder och snö eller snöblandat regn och temperaturer nära 0 grader dagtid.

 

Fåglar

 

Under februari månad sågs totalt 81 arter/raser (76 under februari 2016 och under 2015).


Observera att rapporterna ännu inte är granskade och bedömda av rrk Ångermanland.


Anmärkningsvärda fynd under februari

Bläsgås. 1 rekordtidig adult Gagnet, Helgumssjön 22-24:e. Föregående förstafynd är från Östansjösjön 9 mars 2014.

Svarthalsad trast. 1 ex vid matning Kinnmärgen, Lugnvik från ca 25:e januari och dagligen månaden ut. Under februari har den observerats fram till den 25:e. Det blev andra fyndet i landskapet. Första fyndet gjordes vid Hornön, Arnäs 27 april 1977.

Vitryggig hackspett. 1 ex vid en fågelmatning längs Ångermanälven från 4:e men säkert sedan en tid. 

Smådopping sågs med 2 ex vid kanalen i Härnösand fram till den 8:e, då båda hittades fastfrusna vid strandkanten. Den ena togs lös och släpptes medan den andra redan blivit föda åt trutar.

 

Bland ovanligare fynd under februari har vi bergand med 3-4 fynd kring Ottelandet 2-8:e, vittrut (1 ex Hålviken, Köpmanholmen 1-6:e, gärdsmyg 1 ex 10:e vid Öreälven, Håknäsbacken, vinterhämpling (1:a på barktippen i Husum) och 1 snösparv den 8:e Långroudden, Grundsunda.
 
Vinterhämplingsfyndet är det andra i februari. Föregående var från den 20:e 2008 vid Järnäsklubb.


Bland rovfåglarna har havsörn, duv- och sparvhök samt kungsörn noterats.

Av ugglorna har berguv, hök-, sparv-, katt-, slag- och pärluggla noterats.

Av övervintrarna har ett antal bofinkar noterats medan 1 stare och 1 bergfink setts i Härnösandsområdet.

 

Flockarna av sidensvansar var som mest på 25 individer men minskade under månadens lopp. Koltrastar sågs med enstaka ex spridda främst i tätorter i kustområdet medan björktrastar sågs i större antal (max 20 ex) i omedelbar anslutning till havet. Endast 1 observation av tallbit och femtontalet obsar av korsnäbbar har gjorts

 

Skåda vidare i väntan på vårfåglarnas ankomst.

 

 

 

 

Vitryggig hackspett 4 februari 2017 Foto: Anna Peman