Nyheter

2017-04-02

Vad sågs i mars?

Varfågel vid Öfjärden 20 mars 2017. Foto: Ulf Norberg.

Väder


Mars inleddes med milt och fuktigt vinterväder med 15 cm nysnö den 2:a och ett snötäcke på 30-50 cm nära kusten från den 3:e. Det blev en del dimmiga dagar med snöfall/snöblandat regn innan vinterkylan med soliga dagar anlände den 4:e. En kylig period följde med snöfall den 8;e och inte förrän den 12:e steg maxtempen över +5 grader. Den 17:e regnar det på morgonen och 20-21:a är det snöblandat regn. Från den 25:e börjar det blåsa måttliga till hårda SV-vindar och dagstemperaturen steg upp och över +10 grader, vilket medförde att snötäcket mycket snabbt minskade. Den 27:e blåste byvindar på upp till 38 m/s mitt på dan. Månadens sista dagar blev kyliga igen med nattemperaturer ner till -13 och mindre än +5 dagtid.


Fåglar


Som sammanfattning blev mars en kylig månad vilket medförde att färre flyttfåglar anlände än under föregående år. Under mars månad sågs totalt 100 arter/raser (109 både under mars 2016 och 2015).
Observera att rapporterna ännu inte är granskade och bedömda av rrk Ångermanland.

 

Anmärkningsvärda fynd under mars

 

Svarthalsad trast: 1 ex vid matning Kinnmärgen, Lugnvik från ca 25:e januari och senast rapporterad 8 samt 20-21 mars. Det blev andra fyndet i landskapet. Första fyndet gjordes vid Hornön, Arnäs 27 april 1977.

Sävsparv: 1 rekordtidig vid fågelmatning i Härnösand den 5:e. De två tidigaste före denna var 1 ex Bonäset 2005-03-10 och 1 ex 2007-03-17 i Berghamn. Se tabell nedan!


Vårankomstdatum sävsparv 1968-2017

Medelvärde 1968-2017

7-april

Mediandatum 1968-2017

6-april

Tidigaste 1968-2017

5-mars-2017

Mediandatum 70-79

17-april

Mediandatum 80-89

13-april

Mediandatum 90-99

3-april

Mediandatum 00-09

27-mars

Mediandatum 10-17

28-mars

 

Rekordtidiga vårfynd gjordes även av forsärla den 17:e och hämpling den 24:e.

 

Övriga förstafynd av nyanlända flyttfåglar: Grågås den 6:e, pilgrimsfalk den 8.e, sånglärka den 9:e, kanadagås och storskarv den 12:e, stare och ormvråk den 13:e, ringduva och rödvingetrast den 14:e, tofsvipa den 16:e, skogsduva och råka den 17:e, skrattmås den 23:e, trana och sothöna den 24:e, fjällvråk den 26:e, sädgås, silltrut och skärpiplärka den 27:e, morkulla, trädlärka och rödhake den 28:e samt gråhäger och ängspiplärka den 29:e. 

Bland ovanligare fynd under mars har vi vittrut den 27:e och pilgrimsfalk den 28:e.
 
Bland rovfåglarna har havsörn, duv- och sparvhök, orm- och fjällvråk, kungsörn och pilgrimsfalk noterats.

Av ugglorna har hök-, sparv-, slag-, horn och pärluggla noterats.


När vårvärmen snart anländer i full kraft finns stora chanser att göra trevliga fågelupptäkter runt om i landskapet. Ut och jobba på lokalerna!