Nyheter

2017-07-02

Vad sågs i juni?

Ångermanlands tredje häckning av citronärla vid Öfjärden 30 maj 2017. Foto: Ulf Norberg.

Väder

  
Hagelskurar och kyliga nordvindar inledde juni. Månadens första 13 dagar dominerades av växlande väder med en del mest lättare regnskurar och någon dag med mer sommarlikt väder med temperaturer över +20. Mellan 14:e och 19:e är det fint sommarväder med temperaturer upp mot +25 grader innan kyligare väder följde med nordliga vindar. Den 24:e är det heldagsregn och följande 2 dagar är det växlande väder med skurar. Månadens sista dagar är det något kyligare morgnar (ända +7-8).
 

Fåglar

 

Under juni månad sågs totalt 192 arter/raser (189 under juni 2016 och 166 under juni 2015). Observera att rapporterna ännu inte är granskade och bedömda av rrk Ångermanland. 

Anmärkningsvärda fynd under juni

Andra landskapsfyndet av dammsnäppa sågs vid Öfjärden den 30 maj till 3 juni. Förstafyndet gjordes 14 maj 1988 på Norrbyskär.
Citronärlan häckar för tredje året i rad vid Öfjärden. 
Ägretthäger har setts vid Öfjärden från 27:e och fram till 1 juni. 
Rördrom hördes i Svedjefjärden fram till den 13:e.
 
 
Inga rekordtidiga vårfynd under juni.
Övriga förstafynd av nyanlända flyttfåglar: småsnäppa 2:a, lundsångare 7:e, nattskärra 11:e, fjällgås och busksångare 13:e, småfläckig sumphöna 23:e och flodsångare den 26:e.

Generellt detta år har nattsångarna varit sena och de flesta arterna även fåtaliga.  
Följande antal har noterats tom 30 juni: vaktel (0), vattenrall (8), småfläckig sumphöna (1), kornknarr (9), näktergal (9), gräshoppsångare (3), flodsångare(1), busksångare (6), kärrsångare (13) och rörsångare(7 ex på 6 lokaler).

Mindre flugsnapparna tycks ha ökat under de senaste åren och bara under juni detta år har 13 sjungande individer noterats
Rörsångarna har blivit färre de senaste åren och endast 5 individer har hörts under juni detta år.

Kungsörnen har haft ett av sina bättre år med många påbörjade häckningar även om årets slutliga häckresultat ännu inte kan fastställas. Även hos pilgrimsfalk har några lyckade häckningar noterats. Bruna kärrhökar ses vid allt fler lämpliga häcklokaler men osäkerheten är stor om hur många som verkligen häckar.

Av ugglorna har hök-, katt-, slag-, lapp-, jord-, och hornuggla noterats. 

Mycket finns att upptäcka under juli då det arktiska vadarsträcket brukar börja komma igång ungefär från 10 juli så ”Ut och jobba på kustlokalerna”.


Busksångare Norrfällsviken 16 juni. Foto: Ulf Norberg.