Nyheter

2017-08-04

Vad sågs i juli?

Rostand hane Husum 18 juli 2017. Foto: Jonas Konradsson.

Väder 

 
Normalt svenskt sommarväder med +20-22 under dagarna och 10-12 plus under nätterna inledde juli månad. I stort sett fortsatte månaden på samma sätt men med 11-14 grader under nätterna. Huvudsakligen nederbördsfattigt men ett antal dagar med mestadels lätt regn förutom enstaka lokala åskväder. Lite vatten i många sjöar och vattendrag och väldigt lite mygg. Temperaturen som mest 24,9 grader i Kramfors förutom den 30:e då det blev 26,4 grader på eftermiddagen.
 

Fåglar

Under juli månad sågs totalt 176 arter/raser (179 under juli 2016 och 153 under juli 2015). Observera att rapporterna ännu inte är granskade och bedömda av rrk Ångermanland. 

Anmärkningsvärda fynd under juli

Under julis första dag var 7 fjällgäss och bändelkorsnäbb de hetaste fynden.
Rostand: 1 ex sågs 17-18:e i Vörns- och Sandviken, Husum.
Årets första prutgås besökte Långroudden, Kronören den 31:a.
Brun glada: 1 2K Burön den 21:a och samma individ 21-29:e i området kring Må soptipp/Öfjärden.
Årets första kustpipare den 10:e 
Gröngöling: 1 ex Graningebruk den 25:e.  
Citronärla: Observerad den 1:a och 31:a vid Öfjärden.
Lundsångare: 1 ex Härnö södra den 25:e.
Mindre flugsnappare: 1 ex Näskebodarna, Skuleskogen den 17:e och 1 häckning med 3 ungar Hummelholm den 19:e. 

Vadarsträcket blev högst mediokert under juli 2017. 
Totalt har följande antal noterats: kustpipare (2), kustsnäppa (8), småsnäppa (3), mosnäppa (10), spovsnäppa (6), kärrsnäppa (71 med max 52 ex Härnö södra den 16:e) och myrspov med (78 varav 55 ex 16:e och 19 ex 29:e på Härnö södra).  
 
Av nattsångarna har vattenrall (1), kornknarr (2), gräshoppsångare (2), flodsångare (2), sävsångare (12), kärrsångare (4) och rörsångare (4) hörts sjunga/spela under juli månad. 

Av ugglorna har jord- och hornuggla noterats. 

Mycket finns att upptäcka när höststräcket startar på allvar i augusti så ”Ut och jobba på lokalerna”.


Brun glada 26 juli vid Må sopstation. Foto: Robert Åkerlund.