Nyheter

2017-08-20

Välbesökt Naturens Dag i Örnsköldsvik

Nisse Lindström från ÅOF kör ett fågelquiss med besökare på Naturens Dag. Foto. Thomas Birkö.

Det var ett välbesökt "Naturens Dag" vid Höglandssjön lördag den 19 augusti. ÅOF var som vanligt på plats längs "Hälsans stig" vid stigen ner till fågeltornet. Där pratades det fåglar, hölls ett litet fågelquiss, visades holkar och fågelmatningar. Det hotande regnet kom först under den sista timmen så det inverkade inte så mycket på deltagandet. Det var en trevlig stämning och många barnfamiljer med fågelintressrade barn som tittade i kikare, gissade på uppstoppade fåglar m.m.

  

Naturens dag lyfter fram föreningslivets arbete och insatser för natur, miljö och kultur- och friluftsliv i kommunen. Syftet är också att öka kunskapen om naturen, visa upp naturområden och inspirera till fysisk aktivitet, friluftsliv och naturhänsyn.

 

Naturens dag arrangeras av Örnsköldsviks kommun, Örnsköldsviks Natur- och friluftsråd, Studiefrämjandet och Tidningen 7 tillsammans med natur-, kultur- och friluftsorganisationer med flera.