Nyheter

2017-09-03

Vad sågs i augusti?

Röd glada Öfjärden 11 augusti 2017. Foto: Björn Gustafsson.

Väder 

 
Månaden startade med sommarvärme (t.ex. 26,5 i Kramfors) men också med åska på eftermiddagarna de första två dagarna. Skapligt sommarväder följde med temperaturer runt 20-gradersstrecket med lite högre temperaturer 11-12:e med upp till 26,5 grader. Den 14:e kändes det som att ”höstsprånget” anlände på eftermiddagen, men dagstemperaturerna stannade på 18-23 grader fram till 23:e. Resten av månaden dagstemperaturer mellan 15-18 grader förutom ett par toppdagar med 20-22 grader.

Som helhet en skaplig sommarmånad med en del regn men fortfarande var det ganska torrt i markerna och dåligt med svamp.
 

Fåglar

 

Under augusti månad sågs totalt 174 arter/raser (176 under augusti 2016 och 139 under augusti 2015). Observera att rapporterna ännu inte är granskade och bedömda av rrk Ångermanland. 

Anmärkningsvärda fynd under augusti

Fjällgås: 1 ex Lögdeälvens mynning den 14:e.
Vitnäbbad islom: 1 ex Långroudden, Kronören den 10:e.
Brun glada: 1 ex Dockstafjärden 25:e, 2 ex Järnäs udde 27:e och 1 ex Näset, Älgsjö 28:e.
Röd glada: 1 ex 1K Öfjärden/Må sopstation 7-14:e.  5:e fyndet i landskapet.
Rödspov: 2 ex Täftsjön 15:e, 1 ex Sursundet 17-20:e och 1 ex Öfjärden 19-21:a.
Brednäbbad simsnäppa: 1 ex Långroudden, Kronören den 9-11:e. 7:e fyndet i landskapet.
Citronärla: 1 ex Öfjärden 18-20:e.

Förstafynd för året i landskapet: röd glada den 7:e och brednäbbad simsnäppa den 9:e.

Vadarsträcket blev högst mediokert under augusti 2017. 
Totalt har följande antal noterats: ljungpipare (26), kustpipare (189 varav 162 den 19:e), kustsnäppa (95 varav 75 den 19:e), småsnäppa (1), mosnäppa (1), spovsnäppa (6), kärrsnäppa (402 med max 364 ex Härnö södra den 28:e), myrspov med (121 varav 62 ex 12:e.) och roskarl (7).  

Rovfågelsträcket under augusti 2017.
Totalt har följande antal noterats: bivråk (28 ex varav 19 ex Kramfors 23:e), havsörn (1), brun glada (4), brun kärrhök (6), sparvhök (88 varav 44 ex den 26:e), ormvråk (31 varav 11 ex den 10:e), fjällvråk (5), tornfalk (14), lärkfalk (6), och pilgrimsfalk (4). 

Av nattsångarna har vattenrall (1), sävsångare (4) och rörsångare (1) hörts sjunga/spela under augusti månad. 

Tidig höstobservation: Tallbit: 10 ex Junsele 23 augusti.

Av ugglorna har hök-, sparv-, katt- slag- och pärluggla noterats. Notervärt att inga horn- och jordugglor observerats.

Mycket finns att upptäcka när höststräcket når sin höjdpunkt under september så ”Ut och jobba på lokalerna”.
 
Rödspov islandica 1 ex 17 augusti vid Sursundet. Foto: Björn Gustafsson.