Nyheter

2017-10-03

Vad sågs i september?

Prutgås 17 ex 12 augusti vid Härnö södra. Foto: Björn Gustafsson.

Väder

 
Månaden blev huvudsakligen mild och fuktig. I det kustnära område noterades ingen frost och tack vare den mestadels mulna och tidvis dimmiga vädret föll också en hel del regn. Temperaturen uppgick maximalt till drygt 19 grader som mest men många dagar med temperaturer upp mot 15 plusgrader. Vindarna kom periodvis från ostsektorn vilket medförde intensivt simandssträck samt med ett stort antal tajgasångare.
 

Fåglar

 

Under september månad sågs totalt 173 arter/raser (158 under september 2016 och 152 under september 2015). Observera att rapporterna ännu inte är granskade och bedömda av rrk Ångermanland. 

Anmärkningsvärda fynd under september

Spetsbergsgås: 1 ex sträckande Härnö södra den 20:e.
Vitkindad gås: ca 300 ex rastande Täftsjön den 3:e.
Gravand: 2 ex mot NO 10:e och 4 ex mot söder den 11:e vid Härnö södra.
Aftonfalk: 1 ad hona sträckande kl 10.22 på Järnäs udde.
Bredstjärtad labb: 1 ex str S Härnö södra den 10:e. 
Större piplärka: 1 ex mot N på Järnäs udde den 29:e.
Tajgasångare: 1 ex Härnö södra den 14:e, 2 ex Härnö södra den 21:a, 1 ex Skärsviken den 23;e, 1 ex Flöjelberget den 23:e, 1 ex Furuholmen den 24:e, 1 ex ringmärkt Gällstasjön den 24:e, 3 ex Snöan den 25:e, 1 ex Bonden den 26:e, 1 ex Långroudden, Grundsunda den 26:e 1 ex Snöan 27:e och 1 ex Speckstatjärn den 29:e. Totalt 14 ex är ett extremt stort antal.
Mindre flugsnappare: 2 ex Smitingen den 8-9:e, 1 ex Skarpudden den 15:e, 1 ex Bergsnäs den 17:e och 1 ex Furuholmen på södra Härnön den 18:e.

Förstafynd för året i landskapet: bredstjärtad labb den 10:e, tajgasångare den 14:e, aftonfalk den 29:e och större piplärka den 29:e.
 
Sjöfågelsträcket var magnifikt under andra halvan av september
Sädgås: 60 ex den 19:e, 53 ex den 20:e och 18 ex den 23:e.
Prutgås: 30 ex 11:e, 17 ex 12:e, 23 ex 20:e och 676 ex den 21:a vid Härnö södra ger totalt 746 ex.
Vitkindad gås: 33 ex den 21:a.
Bläsand: 456 ex den 5:e, 124 ex den 6:e, 5102 den 9:e, 12944 ex den 10:e, 962 ex den 11:e, 1561 ex den 12:e, 6487 ex den 20:e och 2277 ex den 21:a ger totalt 29913 ex.
Kricka: 45 ex den 5:e, 69 ex 9:e, 648 den 10:e, 6 ex den 11:e, 49 ex den 12:e, 35 ex den 20:e och 2 ex den 21:a ger totalt 854 ex.
Stjärtand: 195 ex den 5:e, 25 ex den 6:e, 1420 ex den 9:e, 1471 ex den 10:e, 27 ex den 11:e, 149 ex den 12:e, 1 ex den 13:e, 714 ex den 20:e och 98 ex den 21:a ger totalt 4100 ex.
Skedand: 4 ex den 9:e, 37 ex den 10:e, 8 ex den 12:e och 4 ex 20:e ger totalt 53 ex.
Sjöorre: 6 ex den 5:e, 30 ex den 9:e, 5 ex den 10:e, 5 ex den 11:e, 456 den 20:e och 10 ex den 21:a ger totalt 512 ex.

Vadarsträcket under september 2017. 
Totalt har följande antal noterats: ljungpipare (51), kustpipare (22), kustsnäppa (5), småsnäppa (1), kärrsnäppa (456 med max 341 ex Härnö södra den 10:e), myrspov (18), småspov (3) och storspov (1).  

Rovfågelsträcket under september 2017.
Totalt har följande antal noterats: bivråk (11), havsörn (4), brun kärrhök (2), blå kärrhök (9), sparvhök (95), duvhök (6), ormvråk (112 varav 53 ex den 16:e), fjällvråk (27), kungsörn (3), fiskgjuse (1), tornfalk (18), stenfalk (5), lärkfalk (8), och pilgrimsfalk (4). 

Övriga sträckare
Trana: totalt 1952 ex med max 395 ex Ytterfälle den 2:a och 340 ex där den 19:e.
Ringduva: totalt 3821 med max 2688 ex på Järnäs udde den 29:e.
 
Av ugglorna har hök-, sparv-, katt- slag- och hornuggla noterats. 

Mycket finns ännu att upptäcka när det sena höststräcket når sin höjdpunkt under oktober så 
”Ut och jobba på lokalerna” och räkna örnar.

Mindre flugsnappare Smitingen 8 september 2017. Foto: Björn Gustafsson.