Nyheter

2017-11-03

Vad sågs i oktober?

Skärsnäppa Bonden 1 oktober 2017. Foto: Pekka Bader

Väder

  
Oktober inleddes med förhållandevis varmt och regnigt väder med mycket hårda vindar (stormbyar under natten) den 3:e. Temperaturerna under första veckan mellan +10 och +14 under eftermiddagarna. Största dygnsnederbörd noterades i Hattsjöbäcken den 2:a med 69,4 mm. Vid Åkroken noterades 164,8 mm regn under månaden vilket blev rekord för platsen. Därefter följde dagar med duggregn eller regn och temperaturer mellan +5 och +10 grader till den 17:e. Från den 18:e klart väder med frost under morgnar och förmiddagar till den 21:a. Följande dagar mulet väder med en del mest lättare regn. Månadens 3 sista dagar blev betydligt kallare (max +3-5 grader) med nyis på mindre tjärnar kring Ångermanälvens utlopp.
 

Fåglar

Under oktober månad sågs totalt 155 arter/raser (139 under oktober 2016 och 133 under oktober 2015). Tidigare max för oktober var 152 under 2014. 
Observera att rapporterna ännu inte är granskade och bedömda av rrk Ångermanland. 

Anmärkningsvärda fynd under oktober

Spetsbergsgås: 1 ex sträckande SV Häggdånger den 6:e.
Bläsgås: 150 resp. 173 sträckande Ramstafjärden och Härnö södra den 11:e och 115 sträckande Härnö södra den 12:e. Dessutom 4-21 rastande i Torsåkersområdet 15-21:a.
Ett högst anmärkningsvärt uppträdande med minst 288 sträckande 11-12:e samt de rastande i Torsåkersområdet dagarna senare. Största ansamlingen före denna var 30 ex sträckande Skärsviken Härnön 10 november 2009. Väderbetingelserna med mulet och regn och vindar från ostsektorn har säkert bidragit.
Smådopping: 1 ex Öfjärden den 7:e.
Tretåig mås: 1 str S Härnö södra den 23:e.
Kentsk tärna: 1 str SV Järnäs udde den 8:e.
Silvertärna: 1 ex Järnäs udde den 31:a. Detta är ett rekortsent fynd där föregående är från Fårskärsviken från 24 oktober 1993.
Härfågel: 1 ex Ås, Helgum den 3:e.
Vitryggig hackspett: 1 ex Långroudden, Kronören den 21:a.
Berglärka: 1 ex Fårskärsviken den 31:a
Sibirisk piplärka: 1 ex Högklinten den 6:e.
Ärtsångare: 1 ex Grönkulla, Härnösand den 27:e. Näst senaste fyndet efter 4 november 1984.
Tajgasångare: 1 ex på Snöan den 1:a och 4:e. 

Förstafynd för året i landskapet: härfågel den 3:e, sibirisk piplärka den 6:e, kentsk tärna den 8:e, tretåig mås den 23:e och berglärka den 31:a.
 
Sjöfågelsträcket under oktober
Sångsvan: Totalt 219 ex sträckande 13-31:a
Sädgås: Totalt 964 sträckande 6-12:e, varav 777 ex Inre Trehörningsjö den 11:e.
Bläsgås: Totalt minst 288 sträckande Härnö södra 11-12:e.
Grågås: 119 sträckande ex Järnäs udde 8-11:e och totalt 58 sträckande den 29:e.
Prutgås: Totalt 19 ex sträckande den 2-3:e. 
Vitkindad gås: Totalt 133 sträckande ex 10-12:e.
Bläsand: Totalt 4878 ex 2-23:e varav 3532 ex den 2:a och 1036 ex den 3:e.
Kricka: Totalt 133 ex 2-25:e.
Stjärtand: Totalt 461 varav 349 den 2:a vid Härnö södra samt 25 sträckande vid Flogsta, Kramfors samma dag. 
Skedand: Totalt 24 ex 2-12:e.
Sjöorre: Totalt 701 ex 2-25:e.

Vadarsträcket under oktober 2017. 
Totalt har följande antal noterats: ljungpipare (5), kustpipare (4), större strandpipare (3), skärsnäppa (7), kärrsnäppa (85).  

Rovfågelsträcket under oktober 2017.
Totalt har följande antal noterats: havsörn (35 varav 11 ex den 29:e), brun kärrhök (1), blå kärrhök (7), sparvhök (98), duvhök (13), ormvråk (134 varav 35 ex den 7:e), fjällvråk (64), kungsörn (34 varav 9 ex den 18:e och 7 ex den 13:e), tornfalk (10), stenfalk (4), lärkfalk (1), och pilgrimsfalk (1). 

Övriga sträckare
Trana: totalt 427 ex med max 215 ex Kronören den 6:e.
Ringduva: totalt 4326 ex 1-31:a, varav 2207 ex den 6:e vid Skeppersmyrberget.
 
Av ugglorna har hök-, sparv-, katt-, slag-, jord- och pärluggla noterats. 

Ännu går det att upptäcka en del roliga arter eller sena fynd av vanliga arter så.
 
”Ut och jobba på lokalerna” och räkna örnar.
Prutgås 1 ex 17 oktober Remmarn. Foto: Ulf Norberg.