Nyheter

2018-01-03

Vad sågs i december?

Vittrut 1K vid Storsands naturreservat 4 december 2017. Foto: Leif Johansson.

Väder

 
December inleddes med normalt ”gammaldags” vinterväder med några minusgrader och varannandagsväder, lättare snöfall varvat med kallare dagar med ner till -13 grader under första veckan. Den 7:e kraftigt snöfall med 15 cm under natten vilket följdes av regn och 3-4 plusgrader på eftermiddagen. Sedan följer milda (max +4), mulna dagar tidvis med lättare snöfall. Den 14-15:e faller totalt ca 15 cm snö vilket följs av kallare dagar med -5 till -13 grader. Dagen före julafton kommer ett par cm nysnö vilket följs av temperaturer på upp till +4,4 grader och detta följdes sedan av ett par kyligare dagar. På juldagen började snön falla och fortsatte under följande 5 dagar vilket vållade snökaos särskilt i de kustnära delarna. Närmast kusten med mycket regninslag med stora trafikproblem som följd. På nyårsaftonsmorgonen är det -10 och ett snötäcke på 60-70 cm i Kramfors. På eftermiddagen sker ett väderomslag till betydligt mildare väder.
 

Fåglar

 
Under december månad sågs totalt 76 arter/raser (75 under december 2016 och 74 under december 2015). Tidigare max för december var 82 under 2014. 
 
Observera att rapporterna ännu inte är granskade och bedömda av rrk Ångermanland. 

Anmärkningsvärda fynd under december

Vittrut: 1 ex 1K Storsands naturreservat den 4:e.
Vitryggig hackspett: 1 ex vid fågelmatning vid minst 3 tillfällen under mitten av månaden.
 
Kvardröjande flyttfåglar under december

Kanadagås: 4 sträckande Kramfors den 4:e.
Bläsand: 1 ex rastande Östra kanalen, Härnösand 9-10:e.
Salskrake: 1 ex Berghamn den 3:e.
Småskrake: 1 ex Solumshamn den 2:a.
Storlom: 1 ex Härnö södra den 9:e.
Tordmule: 1 ex Härnö södra den 8:e.
Gärdsmyg: 1 ex Vännerstasundet, Nordingrå s:n 9:e och 1 ex Håknäs, Öreälven den 10:e.
Rödhake: 1 ex Järnäsklubb den 1:a och 1 ex sjukhusparken, Härnösand den 17:e.
Svarthätta: 1 ex Översel, Resele 2:a och 4:e. 1 ex Bäcknäset, Järnäshalvön den 7:e. 1 ex Hagagatan, Härnösand 9-31:a.
Stare: 1 ex Gene, Domsjö och 1 ex Nordmaling den 3:e.
Bofink: Totalt 75 rapporter på ca 25 lokaler.
Bergfink: Noterad med enstaka exemplar på 8 lokaler under hela månaden.
Av ugglorna har sparv-, lapp- och pärluggla noterats. 

Generellt utmärker sig december 2017 som en ovanligt slätstruken månad om man tänker på rariteter eller subrariteter. Inte heller några större mängder med kvardröjande ”bärätare” som sidensvansar och trastar. 

Nu startar ett nytt år med nya möjligheter att fylla alla art- och månadslistor med många trevliga, vackra eller intressanta fågelfynd.
 
”Ut och jobba på lokalerna” och framförallt, kolla alla fågelbord och isfria havsvikar.Vittrut 1K vid Storsands naturreservat 4 december 2017. Foto: Leif Johansson.