Nyheter

2018-03-01

Vad sågs i februari?

Slaguggla Härnösand 24 februari 2018. Foto: Stefan Morell.

Väder 

 
Den sista januari levererade SMHI klass 2 varning för nederbörd med hårda vindar för Västernorrlandskusten och snöandet startade kring lunch den 31:a. Den 1-2 februari föll minst 50-70 cm snö åtminstone i det kustnära området. Enligt SMHI uppmättes ett snödjup på 175 cm den 2:a i Gålsjö i Härnösands kommun. Den 4-8:e blev det klart och kallt med ner till -25 grader. Mellan 9-18:e blev det mildare och mest mulet väder med lättare snöfall (totalt under perioden ca 40 cm) de flesta dagarna. Från den 19:e låg morgontemperaturerna på mellan -13 och -25 grader. En del klarare dagar steg eftermiddagstemperaturerna upp till -6,5 till -8 grader. Den 28:e visade hemma barometern höga 1061 mb och från den 24:e understeg trycket aldrig 1050 mb.
 

Fåglar  

 

Under februari månad sågs totalt 64 arter/raser (81 under februari 2017 och 76 under februari 2016). Under 2014 sågs 67 vilket är näst lägsta antalet sedan 2013 då jämförelserna började. 
Observera att rapporterna ännu inte är granskade och bedömda av rrk Ångermanland. 

Anmärkningsvärda fynd under februari 

Råka: 1 ex Härnösand den 27.e.
Fjällvråk: 1 ex Kullarmark den 3:e.

Övriga intressanta fåglar under februari

Gråhäger: 1 ex Gånsviks hamn den 15:e.
Stare: 1 ex Härnösand den 15:e. 
Bofink: Totalt 30 rapporter av ca 32 ex på ca 14 lokaler.
Bergfink: Ett fynd av 1 ex vardera i Järved den 1:a och 3 ex i Kramfors den 22:a.
Tallbit: 1 ex Järnäshalvön den 10:e.  

Änder som observerats är gräsand, sjöorre, knipa och storskrake.
Bland rovfåglarna har havsörn, sparv- och duvhök samt kungsörn noterats.
Av ugglorna har hök-, sparv-, katt-, slag-, lapp- och pärluggla noterats. 

Februari 2018 blev en ovanligt slätstruken månad om man tänker på rariteter eller subrariteter. Inte heller några större mängder med kvardröjande ”bärätare” som sidensvansar (21 rapporter) och trastar (5 rapporter av kol- och 49 av björktrast).

Utmärkande är också att kanadagås, ett flertal dykänder samt grönsiska saknas helt och att fynden av korsnäbbar också uteblivit.  

Med tanke på väderläget den sista februari med halvannan meter snö och med väderrapporterna som pekar mot att plusgrader inte kommer att anlända under mars månads första tio dagar så blir det spännande att se när vårens flyttfåglar börjar droppa in

”Ut och jobba på lokalerna” och framförallt, kolla alla fågelbord och isfria havsvikar. Mycket snö men kanske några ugglor börjar ropa ändå.