Nyheter

2018-04-03

Vad sågs i mars?

Stare Kramfors 23 mars 2018. Foto: Anders Moberg.

Väder 


Första veckan av mars präglades av riktigt vinterväder med maxtemperaturen på -3 grader. Korta perioder med klart solsken men de flesta dagarna med mycket lätt molnighet och lättare snöfall. Den 9:e kommer omkring 10 cm snö och den 12:e föll ytterligare 15 cm. Från eftermiddagen den 13:e blev det högtryck och klart och fint vinterväder. Det blev mycket kalla morgnar med -20 grader, och kallgrader hela dagarna. Från den 18:e kom dagstemperaturerna upp till 5-6 plusgrader och det började tina häftigt så att snötäcket sjönk ihop och ”de stora takrasens tid” började. Den 25:e passerade en kallfront söderut med knappt en dm nysnö. Därefter blev resten av månaden riktigt kall med suveränt vinterväder med strålande solsken och upp mot +5 grader på eftermiddagarna.
 

Fåglar   


Under mars månad sågs totalt 73 arter/raser (102 under mars 2017 och 109 under mars 2016). Under 2014 sågs 113 vilket är högsta antalet, och 2013 lägsta då 74 noterades, sedan 2013. 
Observera att rapporterna ännu inte är granskade och bedömda av rrk Ångermanland. 

Ankomstdatum för första vårfåglarna
Grönsiska 21:a
Stenfalk 23:e
Rödhake och ormvråk 24:e
Sånglärka 25:e
Småskrake 26:e
Grågås 27:e
Kanadagås och snösparv 29:e
Tofsvipa 30:e
Ringduva 31:a.

Änder som observerats är gräsand, knipa samt små- och storskrake.
Bland rovfåglarna har havsörn, sparv- och duvhök, ormvråk, kungsörn samt stenfalk noterats. 
Av ugglorna har berguv, hök-, sparv-, katt-, slag- och pärluggla noterats. 

Mars 2018 liknade vädermässigt mer en del av vårarna under 70- och början av 80-talet där vårfåglarna var betydligt senare än den senaste 20-årsperioden. Snödjupet var vid månadsskiftet mycket tjockt (70-80 cm i Kramfors) och det innebär säkert att ankomsttiderna för aprilflyttarna kommer att bli senare än de sista åren.

Ut och jobba på lokalerna!