Nyheter

2018-04-28

ÅOF årsmöte Söndag 29 april

Kanske blir det Öfjärden eller Skags udde som besöks under ÅOFs årsmötesexkursion. Foto från Öfjärden. Foto: Thomas Birkö.

Söndag 29 april är det dags för ÅOFs årsmöte. I år håller vi till på Idbyskolan ca 1 mil norr om Örnsköldsvik. Tid  kl. 11.00.

 

Kl 7.00 är det årsmötesexkursion ut till fågelmarkerna i Grundsunda och Arnäs. Samlig Idbyskolans parkering.  Infart från E4 norr om avfarten mot Skeppsmalen och Skags udde. Sväng vänster på väg in till gamla Strömsknallen.