Nyheter

2018-04-29

Nya suppleanter i ÅOFs styrelse

Årsmötesutflykten gick till Skags udde där bl.a. sträckande vitkindad gås, tobisgrissla, svärta sågs. Foto: Thomas Birkö.

På söndag 29 april hölls ÅOF årsmöte på Idbyskolan. Årsmötet lockade 13 personer och avhandlade sedvanliga frågor som val, verksamhetsberättelse, ekonomi m.m.   

Mikael Nordendahl valdes som ordförande för det kommande året och styrelsens sammansättning ändrades inte så mycket förutom på två positioner då två nya suppleanter valdes in, Anna Lindgren från Sunnansjö, Gideå och Eva Moberg, Sollefteå. 

 

Årsmötet beslutade också om en stadgeändring som mer tydliggör föreningens roll som naturskydds- och friluftsorganisation.

 

Priset till "Årets fågelupptäckt 2017" gick till Jonas Konradsson för den dammsnäppa som observerades i Öfjärden. Det var landskapets andra fynd. Jonas erhöll ett presentkort från Naturbokhandeln.

 

På morgonen före årsmötet gjordes en exkursion till Skagsudde där bl.a. sex vitkindade gäss sågs sträcka norrut liksom några tobisgrisslor och svärtor. Sedan kom en dimbank och hindrade sikten varför exkursionsdeltagarna sedan åkte till åkrarna vid Banafjäl och Kasa för att titta på rastande fåglar. Sångsvan, trana, tofsvipa m.fl. sågs liksom de första anländande ljungpiparna.