Nyheter

2018-05-03

Vad sågs i april?

Stäpphök 1 hona Ottelandet 23 april. Foto: Ulf Norberg.

Väder

 
Vintervädret fortsatte under inledningen av april med knappt -10 under nätterna och omkring +5 på dagarna i solskenet. Den 4-5 föll 10-15 cm snö som var tämligen blöt. Några cm snö föll åter den 9:e men sedan följde sex dagar med fint väder med temperaturen som högst +10 på eftermiddagarna. Den 16:e mulnar det på och temperaturen stiger. Den 17:e kändes som sommar med temp på +13 grader. Från mitten av månaden är det huvudsakligen på plussidan även på nätterna och det tjocka snötäcket tinar snabbt men ändå fanns mycket snö kvar vid månadsskiftet. De sista tio dagarna når temperaturen upp till 10-16 grader dagtid och nätterna fortfarande mest med plusgrader.
 
Som helhet anlände våren betydligt senare än den senaste tioårsperioden förutom 2017 vilket medförde att många av normalt tidiga flyttfåglar blev sena. Särskilt gällde det sjöfåglarna där istäcket förhindrade en snabb framryckning.
 

Fåglar

 
Under april månad sågs totalt 166 arter/raser (152 under april 2017 och 160 under april 2016). Under 2014 sågs 166 vilket är högsta antalet. 
Observera att rapporterna ännu inte är granskade och bedömda av rrk Ångermanland. 
 
Mest anmärkningsvärda fynd i april
Ägretthäger: 1 ex Öfjärden den 29 april. 
Stäpphök: 1 hona Ottelandet 23 april.
Vittrut: 1 ex 2K Öfjärden 28-29 april.
 
Rekordtidiga vårfynd
Rekordtidig roskarl 26 april. Tidigare förstafynd var 27 april 1991.
Tangerat första fynd för buskskvätta 24 april med 1993 och 2014.
Tangerat första fynd för sävsångare 20 april med 2009.
Näst tidigaste mindre strandpiparen 15 april. Tidigaste 13 april 2016.
 
Ankomstdatum för vårfåglar under april 
Skogsduva den 2:a
Forsärla och skärpiplärka den 3:e
Järnsparv och Rödvingetrast den 6:e
Trana, skrattmås, sädesärla, taltrast och dubbeltrast den 7:e
Tornfalk, silltrut, gransångare och sävsparv den 8:e
 
Turkduva och vinterhämpling den 9:e
Strandskata och hämpling den 10:e
Ängspiplärka den 11:e
Smålom, blå kärrhök och stenknäck den 12:e
Storspov, stenskvätta, lövsångare och lappsparv den 13:e
 
Sädgås, brun kärrhök, pilgrimsfalk, morkulla och skogssnäppa den 14:e
Skäggdopping, större och mindre strandpipare den 15:e
Storlom, vitkindad gås och ladusvala den 16:e
Rapphöna, enkelbeckasin och trädlärka den 17:e
Svarthakedopping, gravand, kricka, bläsand, gluttsnäppa, hornuggla och trädpiplärka den 18:e
 
Stjärtand, fiskgjuse och lärkfalk den 20:e
Bläs- och spetsbergsgås, snatterand, sothöna, rödbena och fasan den 21:a
Ljungpipare den 22:a
Stäpphök den 23:e
Fjällgås, jorduggla och buskskvätta den 24:e
 
Gråhakedopping, skedand, skräntärna, drillsnäppa och roskarl den 26:e
Göktyta den 27:e
Brunand, kärrsnäppa, brushane, vittrut och svartvit flugsnappare den 28:e
Ägretthäger, småspov, grönbena, fisktärna och sävsångare den 29:e
Silvertärna, hussvala och rödstjärt den 30:e.
 
Av ugglorna har hök-, sparv-, katt-, slag- horn-, jord- och pärluggla noterats. 
 
April 2018 inledningen liknade vädermässigt mer en del av vårarna under 70- och början av 80-talet där vårfåglarna var betydligt senare än den senaste 20-årsperioden. Snödjupet var vid månadsskiftet fortfarande tjockt särskilt i höjdlägen utom närmast kusten. 
 
Ut och jobba på lokalerna!

 
Stenknäck Kramfors 12 april 2018. Foto: Anders Moberg.