Nyheter

2018-06-05

Vad sågs i maj?

Ortolansparv 1 ex Norrvåge 15 maj. Foto: Ulf Norberg.

Väder 

 
I inledningen av maj faller lite regn under månadens första dagar men från den 5:e börjar ett sommarlikt väder med knappt +20 på eftermiddagen. Sedan följde några dagar med molniga morgnar som sedan klarnade upp och gav sommartemperaturer på eftermiddagarna. Dagarna som följde var det mest fint väder innan det den 12:e åskade under förmiddagen med lite lättare regn.
 
Resten av månaden rådde huvudsakligen klart väder med höga sommartemperaturer upp mot +27-28 grader under vissa dagar. Den 23-24 passerade en front med något kyligare temperaturer med max +18 på eftermiddagarna.
 
Som helhet blev maj en helt otrolig sommarmånad med alldeles för lite nederbörd
 

Fåglar

 

Under maj månad sågs totalt 203 arter/raser (202 under maj 2017 och 200 under maj 2016). Under 2014 sågs 210 vilket är högsta antalet. 
Observera att rapporterna ännu inte är granskade och bedömda av rrk Ångermanland. 

Mest anmärkningsvärda fynd i maj

Fjällgås 1 ex Nordmalingsområdet den 21-25:e 
Vitnäbbad islom 1 ex 2K Skärsviken den 5:e
Brun glada 1 ex Öfjärden-Må den 4:e
Rödspov 1 ex Kärleksuddens strandängar, Nordmaling den 5:e
Småtärna 2 ex Skuleskogen Entré Syd den 28:e

Lundsångare 1 sj Halsviksravinen den 31:a
Svart rödstjärt 1 ex Ottelandet den 4:e
Mindre flugsnappare 1 ex Bodumsjön den 14:e, 1 ex Veckefjärden 20-27:e, 1 ex Ålidberget, Lögdeå den 23:e, 1 ex Stensnäs den 27:e, 1 ex Lillbacktjärn den 29:e och 1 ex Gideå den 29:e
Bändelkorsnäbb 1 ex Inre Trehörningsjö den 8:e

Rekordtidiga vårfynd
Tangerat första fynd för härmsångare 12 maj med 2004, 2011 och 2016.

Ankomstdatum för vårfåglar under maj 

Tundrasädgås och kustlabb den 1:a
Myrspov, svartsnäppa och gulärla den 2:a
Dvärgmås och ortolansparv den 3:e
Svart rödstjärt och brun glada den 4:e
Vitnäbbad islom, rödspov och grönsångare den 5:e

Ärtsångare den 6:e
Bändelkorsnäbb den 8:e
Bergand den 9:e
Vattenrall, mosnäppa och gök den 10:e
Backsvala, törnsångare och grå flugsnappare den 11:e

Blåhake, härmsångare och törnskata den 12:e
Stripgås och trädgårdssångare den 13:e
Mindre flugsnappare och rosenfink den 14:e
Rörsångare och sillgrissla den 16:e
Tornseglare den 17:e

Årta den 19:e
Bivråk den 20:e
Näktergal den 21:a
Kornknarr den 22:a
Vaktel den 23:e

Småfläckig sumphöna och sillgrissla den 24:e
Myrsnäppa den 25:e
Kärrsångare den 26:e
Smalnäbbad simsnäppa den 27:e
Småtärna den 28:e

Rörhöna, småsnäppa, nattskärra busksångare och den 30:e
Lundsångare den 31:a

Av ugglorna har hök-, sparv-, katt-, horn-, jord- och pärluggla noterats. 


Ut och jobba vidare på lokalerna!
Mycket finns kvar att upptäcka.


Ringtrast 1 ex Ottelandet 4 maj. Foto: Ulf Norberg.