Nyheter

2018-07-03

Vad sågs i juni?

Stenknäck, Karta över samtliga fynd under 2018.

Väder 

 
Juni blev huvudsakligen en riktigt fin sommarmånad. Det blev perioder med riktigt högsommarväder med något svalare mellanperioder. Endast vid några få tillfällen föll regn i några mer betydande mängder. I samband med frontpassager blev det lite hårdare vindar. 
Särskilt noterbar är den torka som hämmat växtligheten under månaden, särskilt i öppnare lägen. Man kan undra hur det påverkat insekterna och i förlängningen häckningsframgången för alla insektsätare. 
 

Fåglar

   
Under juni månad sågs totalt 175 arter/raser (192 (flest någonsin) under juni 2017 och 189 under juni 2016). 
Observera att rapporterna ännu inte är granskade och bedömda av rrk Ångermanland. 

Mest anmärkningsvärda fynd under juni

Brun glada 1 ex Kullarmark den 14:e 
Vitvingad trut 1 ex Idbyfjärden den 2:a
Lundsångare 1 ex Hanabäck den 12:e och Nattsjön den 13:e
Gräshoppsångare 1 sj Sursundet 8 & 6:e samt 1 sj Hummelholm den 26:e. Endast 2 lokaler med fynd är extremt få fynd sett över hela året.
Stenknäck Ovanligt många observationer detta år och flera häckningar noterade.
 
Ankomstdatum eller förstafynd för fåglar under juni 

Flodsångare den 1:a
Vitvingad trut och dvärgbeckasin den 2:a
Större korsnäbb den 6:e
Gräshoppsångare den 8:e
Videsparv den 14:e

Av ugglorna har hök-, sparv-, katt-, lapp, horn-, jord- och pärluggla noterats. 

Ut och jobba vidare på lokalerna!
Det arktiska vadarsträcket brukar komma igång kring 10-15 juli.

 
Småspov 1 ex Gistgårdsåns utlopp 27 juni. Foto: Eva Jonsson, Bollstabruk.