Nyheter

2018-08-03

Vad sågs i juli?

Skräntärna 1 ex Västhammars inflygningsområde, Kramfors/Sollefteå Flygplats 24 juli. Foto: Kurt Holmqvist

Väder  

 
Juli 2018 blev en sommarmånad utan motstycke. Enligt SMHI varmaste julimånaden på 260 år i Stockholm.  Större delen av månaden låg högsta dagstemperaturerna över +25 grader och bara 5-6 dagar var det som minst +21. Månaden var också nederbördsfattig förutom en del lokala åskväder. Dessa förde också med sig att skogsbränder startade, främst från mitten av månaden, i den extremt torra marken. Månadens tre sista dagar blev det en del regn med åska och därefter dimmoln delar av dagarna men samtidigt gav dessa tre tropiska nätter.
 

Fåglar

 

Under juli månad sågs totalt 175 arter/raser (176 under juli 2017 och 179 under juli 2016). Max 181 arter under 2014.
Observera att rapporterna ännu inte är granskade och bedömda av rrk Ångermanland. 

Mest anmärkningsvärda fynd under juli
Röd glada 1 ex Nordmaling den 17:e
Skräntärna 1 ex Gistgårdsåns utlopp den 24:e och Nyland den 26:e är första noteringarna i Ångermanälvens mynningsområde.
Lundsångare 1 ex Ulvöarna den 2:a och 1 ex 22-23:e Själevadsgatan, Örnsköldsvik

Arktiska vadare
Sträcket av arktiska vadare längs Ångermanlandskusten kom igång sent och bara den 29:e i några större antal. 
Kustpipare 55 str Härnö södra 29:e
Kustsnäppa 14 troliga str Österalnäs den 14:e och 55 str Härnö södra 29:e
Spovsnäppa 1-2 ex Långroudden, Kronören 20-25:e och 1 str Härnö södra 29:e
Kärrsnäppa Totalt 13 rapporter med max 16 ex den 5-29:e vid Gistgårdsån, Tjäruskär, Långroudden, Kroonören, Lögdeälvens mynning och Härnö södra.
Myrspov 1 rastande Lögdeälvens mynning den 24:e, 6 str den 25:e och 5 str Härnö södra den 29:e

Nattsångare i juli 
Vaktel 1 ex Bredvik, Järnäshalvön 1-26:e, 1 ex Långsele den 2:a, 1 ex söder om Hoting den 5:e, 1 ex Finsvik, Säbrå den 7:e och 1 ex Viksjön, Viksjö den 24:e
Småfläckig sumphöna 1 ex Speckstatjärn den 4:e
Nattskärra 1 ex Gånsviksby den 17:e
Flodsångare 1 ex Östra Bredvik, Järnäshalvön den 1-3:e
Gräshoppssångare 1 ex Grofäll, Långsjön den 12:e och 1 ex Finsvik den 18:e
Sävsångare Noterad på 8-10 lokaler under juli
Rörsångare 1 ex Skärjavan den 21:a

Förstafynd 2018 under juli 
Röd glada 1 ex den 17:e 
Spovsnäppa 1 ex den 20:e 
Kustpipare sträckande den 29:e
Kustsnäppa sträckande den 29:e

Av ugglorna har sparv-, katt-, lapp, horn- och jorduggla noterats. En hel del hornugglehäckningar har noterats men även enstaka av katt- och lappuggla. Häckningarna upplevdes som ovanligt sena, kanske beroende på den myckna snötillgången under sena våren.

Det arktiska vadarsträcket borde tillta under augusti och simandssträcket brukar starta vid månadens slut.
 
Ut och jobba vidare på lokalerna!