Nyheter

2018-09-04

Vad sågs i augusti?

Spovsnäppa (i mitten) Härnö södra 30 augusti. Foto: Björn Gustafsson

Väder

  

Augusti 2018 började med ytterligare tropisk natt. Det var fortfarande högsommartemperaturer (över +20) fram till den 19:e förutom den 5:e då efterlängtat regn föll och maxtempen blev +17,8 grader. Det regnade även den 8:e och lite skurar den 15:e. Resten av månaden låg dagstemperaturerna på 16,4 till 20,3 grader. Den 22 noterades frost på en del håll och senare lite regn. Lätt regn föll vissa dagar under månadens avslutning och det åskade ordentligt den 26:e.

Som helhet blev dock augusti en fortsättning på den exceptionella fina sommaren 2018, men mot slutet av månaden började dock växtligheten (läs gräsmattorna) ta sig en aning efter den torra sommaren.
 

Fåglar

 
Under augusti månad sågs totalt 177 arter/raser (174 under augusti 2017 och 176 under augusti 2016). Max 178 arter under 2013.
Observera att rapporterna ännu inte är granskade och bedömda av rrk Ångermanland. 

Mest anmärkningsvärda fynd under augusti
Stäpphök 1 ex 3K+ Bergsnäs, Nordingrå s:n den 8:e
Storlabb         1 ex Härnö södra den 16:e
Gröngöling 1 ex Sparrhugget, Bjärtrå s:n den 26:e
Citronärla 1 ex Öfjärden 21 till 25:e


Sträckande arktiska vadare och simänder vid Härnö södra under augusti
Det blev endast en skapligt bra sträckdag för arktiska vadare och simänder och det var den 30:e.
Förutom den 30:e på Härnö södra kan 55 strandskator där den 22:a nämnas.
  

2018-08-30

Antal

2018-08-30

Antal

Strandskata

6

Småspov

6

Ljungpipare

4

Enkelbeckasin

1

Större strandpipare

127

Roskarl

1

Kustpipare

34

Kustlabb

1

Kustsnäppa

104

Silltrut

16

Sandlöpare

1

Bläsand

262

Spovsnäppa

3

Kricka

109

Kärrsnäppa

902

Stjärtand

378

Brushane

1

Myrspov

23

 
Övrigt sträck under augusti
Rovfågelsträcket kom nästan inte igång under augusti. Bästa dagssummor blev 11 sparvhökar, 7 ormvråkar och 4 bivråkar. Bästa trandagen blev den 31:a med drygt 100 ex.

Förstafynd 2018 under augusti 
Storlabb 1 ex Härnö södra den 16:e
Sandlöpare 1 ex Härnö södra den 18:e
Citronärla 1 ex Öfjärden den 21-25:e
Rödstrupig piplärka 1 ex vardera Fröland, Säbrå och Bredvik, Järnäshalvön den 28:e 

Av ugglorna har hök-, sparv-, katt-, lapp, horn- och jorduggla noterats. 

Ut och jobba vidare på lokalerna! 
September brukar betyda att såväl änder, rovfåglar, tranor och en del tättingar startar sina olika långa flyttresor.
 


Mosnäppa 1 ex 1K Gistgårdåns utlopp 10 augusti. Foto: Eva Jonsson